Aktuality

Rozvrh

Staršovstvo

Dokumenty

Fotografie

Historie sboru

SeniorátBohoslužby v Chrudimi:
každou neděli 9:00

Bohoslužby ve Slatiňanech:
1. neděli v měsíci 10:30

Dnes je


Pardubická 324, 537 01
telefon: 739 105 160
e-mail: chrudim@evangnet.cz
číslo účtu: 1141278369/0800

Farářkou sboru je
Anna Lavická.

Milí návštěvníci,
navštívili jste webové stránky Českobratrské církve evangelické v Chrudimi. Jsme křesťanská církev. - Kdo jsou křesťané a jak se pozná, že je člověk křesťanem? Zpravidla bývá pokřtěn na znamení, že se rozhodl orientovat svůj život na Ježíše Krista, ale to není na první pohled patrné. Nápadnější už je, že chodí v neděli do kostela a to i v tak časnou hodinu, jako je 9.00. V kostele se člověk křesťan potkává s ostatními. Být křesťanem, to není soukromá věc pocitu nebo názoru. Znamená to patřit do společenství ostatních křesťanů a s tímto společenstvím mít úkol: šířit, roznášet atmosféru, jaká byla kolem Ježíše (solidarita, odpuštění, přijetí) do světa, protože tam je jich zapotřebí. Protestantské církve, k nimž Českobratrské církev evangelická patří, kladou velký důraz na Boží slovo (na Bibli) a na společenství. V našem sboru (farnosti) slavíme nedělní bohoslužby, křty, Večeře Páně (sv. přijímání); v týdnu se konají setkání dětí, mládeže, biblické hodiny, kde se vzděláváme, ale také sdílíme. Evangelický sbor v Chrudimi chce být otevřeným společenstvím a ukazovat k možnosti života, postaveného na Jiném základu, než na vlastní schopnosti či neschopnosti, moci či bezmoci. Možnosti nabízené a darované Ježíšem Kristem, skrze odpuštění a lásku.Aktuality

Pozor, máme nové telefonní číslo: 739 105 160 (CMS). Pevná linka byla zrušena.

Vánoční sborový dopis

6. února, čtvrtek; schůze staršovstva v 18.00
7. února, pátek; setkání dětí na náboženství, konfirmační příprava se nekonají, A. Lavická je služebně v Brně na vzdělávání výpomocných kazatelů
9. února, neděle; bohoslužby v 9.00; slouží far. Jaroslav Fér
11. února, úterý; biblická hodina ani zkouška pěv. sboru se kvůli jarním prázdninám nekoná
14. února, pátek; setkání dětí na náboženství a konfirmační příprava se nekoná, děti mají jarní prázdniny
16. února, neděle; bohoslužby v 9.00 se sv. Večeří Páně; slouží far. A. Lavická
18. února, úterý; biblická hodina v 18.15; zkouška pěv. sboru v 19.30
21. února, pátek; setkání dětí na náboženství ve 14.30; konfirmační příprava v 16.00
23. února, neděle; bohoslužby v 9.00; slouží far. A. Lavická
25. února, úterý; biblická hodina v 18.15; zkouška pěv. sboru v 19.30
26. února, středa; maminky s dětmi v 10.00; bohoslužby v Senecura od 15.00
28. února, pátek; setkání dětí na náboženství ve 14.30; konfirmační příprava v 16.00

Ostatní pravidelná sborová setkání:
úterý: biblická hodina v 18.15
sborový zpěv v 19.30
pátek: náboženství pro děti: 14.30-16.00
konfirmační příprava v 16.15
schůzka mládeže v 19.00


Při příležitosti 650. výročí narození Zikmunda Lucemburského bude na našem partnerském webu vycházet 4dílný seriál "Zikmund Lucemburský – císař ve stínu husitů"
I. díl – Nesnadné počátky
II. díl – Obránce Západu a sjednotitel církve
III. díl – Boj o českou korunu
© Benjamín Skála R. Q. 2008 - 2020