Aktuality

Rozvrh

Staršovstvo

Dokumenty

Fotografie

Historie sboru

SeniorátBohoslužby v Chrudimi:
každou neděli 9:00

Bohoslužby ve Slatiňanech:
1. neděli v měsíci 10:30

Dnes je


Pardubická 324, 537 01
telefon: 739 105 160
e-mail: chrudim@evangnet.cz
číslo účtu: 1141278369/0800

Vítáme VásAktuality


Fotky Tomáše Hormandla z konfirmacePozvánka na slavnost konfirmace 5. června

Pozor, máme nové telefonní číslo: 739 105 160 (CMS). Pevná linka byla zrušena.

21. června, úterý; biblická hodina v 18.15
24. června, pátek; setkání dětí na náboženství ve 14.30
26. června, neděle; rodinné bohoslužby v 9.00, slouží f. A. Lavická
28. června, úterý; závěrečná biblická hodina v 18.15
(k biblické hodině se začneme opět scházet začátkem září po letních prázninách)

výhled
6. července svátek M.J. Husa, vzpomínková slavnost
13. - 19. srpna letní táborový pobyt s dětmi a mládeží
4. září zahájení nedělní školy – rodinná neděle
30. září - 2. října sborový víkend v Bělči nad Orlicí
16. října slavnost díkčinění za úrodu
6. listopadu podzimní sborový den s prof. Petrem Čornejem k 600. výročí upálení Mistra Jeronýma Pražského
12. listopadu seniorátní konvent

Ostatní pravidelná sborová setkání:
úterý: biblická hodina v 18.15
sborový zpěv v 19.30
pátek: náboženství pro děti: 14.30-16.00
konfirmační příprava v 16.15
schůzka mládeže v 19.00

© Benjamín Skála R. Q. 2008 - 2016