Aktuality

Rozvrh

Staršovstvo

Dokumenty

Fotografie

Historie sboru

SeniorátBohoslužby v Chrudimi:
každou neděli 9:00

Bohoslužby ve Slatiňanech:
1. neděli v měsíci 10:30

Dnes je


Pardubická 324, 537 01
telefon: 739 105 160
e-mail: chrudim@evangnet.cz
číslo účtu: 1141278369/0800

Farářkou sboru je
Anna Lavická.

Milí návštěvníci,
navštívili jste webové stránky Českobratrské církve evangelické v Chrudimi. Jsme křesťanská církev. - Kdo jsou křesťané a jak se pozná, že je člověk křesťanem? Zpravidla bývá pokřtěn na znamení, že se rozhodl orientovat svůj život na Ježíše Krista, ale to není na první pohled patrné. Nápadnější už je, že chodí v neděli do kostela a to i v tak časnou hodinu, jako je 9.00. V kostele se člověk křesťan potkává s ostatními. Být křesťanem, to není soukromá věc pocitu nebo názoru. Znamená to patřit do společenství ostatních křesťanů a s tímto společenstvím mít úkol: šířit, roznášet atmosféru, jaká byla kolem Ježíše (solidarita, odpuštění, přijetí) do světa, protože tam je jich zapotřebí. Protestantské církve, k nimž Českobratrské církev evangelická patří, kladou velký důraz na Boží slovo (na Bibli) a na společenství. V našem sboru (farnosti) slavíme nedělní bohoslužby, křty, Večeře Páně (sv. přijímání); v týdnu se konají setkání dětí, mládeže, biblické hodiny, kde se vzděláváme, ale také sdílíme. Evangelický sbor v Chrudimi chce být otevřeným společenstvím a ukazovat k možnosti života, postaveného na Jiném základu, než na vlastní schopnosti či neschopnosti, moci či bezmoci. Možnosti nabízené a darované Ježíšem Kristem, skrze odpuštění a lásku.Aktuality

Pozor, máme nové telefonní číslo: 739 105 160 (CMS). Pevná linka byla zrušena.21. května, čtvrtek, svátek Nanebevstoupení Páně; bohoslužby v 17.00; slouží far. A. Lavická
22. května, pátek; náboženství pro děti od 14.30; konfirmační příprava v 16.00
24. května, neděle; bohoslužby v 9.00; slouží far. A. Lavická
26. května, úterý; biblická hodina v 18.15; zkouška sborového zpěvu 19.30
29. května, pátek; náboženství pro děti od 14.30; konfirmační příprava v 16.00
31. května, neděle svatodušní; bohoslužby se sv Večeří Páně v 9.00; slouží far. A. Lavická

Zprávy na výroční sborové shromáždění
Zprávy na výroční sborové shromáždění, fotografická přílohaDalší informace budeme doplňovat průběžně. Zde ke stažení:

bohoslužby 10. května 2020

bohoslužby 3. května 2020

domácí pobožnost na 26. dubna 2020

domácí pobožnost na 19. dubna 2020

VELIKONOČNÍ DOPIS

Markovy pašije, čte Michal Branda, varhanní doprovod Václav Uhlíř

domácí pobožnost na neděli 5. dubna 2020

dopis synodní rady Bohoslužby a svátosti v období stavu nouze, 1. dubna 2020

dopis synodní rady církvi

slovo na neděli 29. března 2020

slovo na neděli 22. března 2020

pořad bohoslužeb 15. března 2020

pastýřský list synodního seniora

dopis Synodní rady.


Ostatní pravidelná sborová setkání:
úterý: biblická hodina v 18.15
sborový zpěv v 19.30
pátek: náboženství pro děti: 14.30-16.00
konfirmační příprava v 16.15
schůzka mládeže v 19.00


Při příležitosti 650. výročí narození Zikmunda Lucemburského bude na našem partnerském webu vycházet 4dílný seriál "Zikmund Lucemburský – císař ve stínu husitů"
I. díl – Nesnadné počátky
II. díl – Obránce Západu a sjednotitel církve
III. díl – Boj o českou korunu
© Benjamín Skála R. Q. 2008 - 2020