Aktuality

Rozvrh

Staršovstvo

Dokumenty

Fotografie

Historie sboru

SeniorátBohoslužby v Chrudimi:
každou neděli 9:00

Bohoslužby ve Slatiňanech:
1. neděli v měsíci 10:30

Dnes je


Pardubická 324, 537 01
telefon: 739 105 160
e-mail: chrudim@evangnet.cz
číslo účtu: 1141278369/0800

Farářkou sboru je
Anna Lavická.

Milí návštěvníci,
navštívili jste webové stránky Českobratrské církve evangelické v Chrudimi. Jsme křesťanská církev. - Kdo jsou křesťané a jak se pozná, že je člověk křesťanem? Zpravidla bývá pokřtěn na znamení, že se rozhodl orientovat svůj život na Ježíše Krista, ale to není na první pohled patrné. Nápadnější už je, že chodí v neděli do kostela a to i v tak časnou hodinu, jako je 9.00. V kostele se člověk křesťan potkává s ostatními. Být křesťanem, to není soukromá věc pocitu nebo názoru. Znamená to patřit do společenství ostatních křesťanů a s tímto společenstvím mít úkol: šířit, roznášet atmosféru, jaká byla kolem Ježíše (solidarita, odpuštění, přijetí) do světa, protože tam je jich zapotřebí. Protestantské církve, k nimž Českobratrské církev evangelická patří, kladou velký důraz na Boží slovo (na Bibli) a na společenství. V našem sboru (farnosti) slavíme nedělní bohoslužby, křty, Večeře Páně (sv. přijímání); v týdnu se konají setkání dětí, mládeže, biblické hodiny, kde se vzděláváme, ale také sdílíme. Evangelický sbor v Chrudimi chce být otevřeným společenstvím a ukazovat k možnosti života, postaveného na Jiném základu, než na vlastní schopnosti či neschopnosti, moci či bezmoci. Možnosti nabízené a darované Ježíšem Kristem, skrze odpuštění a lásku.Aktuality

Pozor, máme nové telefonní číslo: 739 105 160 (CMS). Pevná linka byla zrušena.

1. června, pátek; 14.30 „výjezdní nábožko“ do Orle; setkání staršovstva s konfirmandy v sále na faře v 18.00
3. června, neděle; bohoslužby v 9.00; slouží f. A. Lavická; ve Slatiňanech se bohoslužby nekonají; seniorátní setkání pěveckých sborů v Trnávce od 15.00
5. června, úterý; biblická hodina v 18.15; zkouška zpěvu v 19.30
6. června, středa; sborová beseda ve 14.00; schůze staršovstva v 18.00
8. června, pátek; setkání dětí na náboženství ve 14.30; úklid kostela o 15.30
10. června, neděle; bohoslužby s konfirmační slavností a se sv. Večeří Páně v 9.00; slouží f. A. Lavická, pozvánka zde
12. června, úterý; biblická hodina v 18.15; zkouška pěveckého sboru se nekoná
15. června, pátek; setkání dětí na náboženství ve 14.30
17. června, rodinná neděle; společné bohoslužby pro celý sbor v kostele v kazatelské stanici ve Slatiňanech v 9.30, pozvánka zde; v Chrudimi se tuto neděli bohoslužby konat nebudou; od 17.00 táborová schůzka na faře
19. června, úterý; biblická hodina v 18.15; zkoušky pěveckého sboru se budou konat opět až po prázdninách
22. června, pátek; setkání dětí na náboženství ve 14.30
24. června, neděle; bohoslužby v 9.00, slouží ThDr. Ladislav Beneš; f. A. Lavická administruje v Pardubicích a H. Jelení
26. června, úterý; závěrečná biblická hodina v 18.15
27. června, středa; bohoslužby v Senior rezidenci v 15.00
29. června, pátek; náboženství se nekoná, dětem začínají prázdniny

Ostatní pravidelná sborová setkání:
úterý: biblická hodina v 18.15
sborový zpěv v 19.30
pátek: náboženství pro děti: 14.30-16.00
konfirmační příprava v 16.15
schůzka mládeže v 19.00


Při příležitosti 500. výročí evropské reformace bude na našem partnerském webu vycházet 6dílný seriál "Husitství a reformace česká":
I. díl – Zrození reformace
II. díl – V předvečer revoluce
III. díl – Husitská revoluce I: doba Žižkova
IV. díl – Husitská revoluce II: od obrany k útoku
V. díl – Věk poděbradský

© Benjamín Skála R. Q. 2008 - 2018