Aktuality

Rozvrh

Staršovstvo

Dokumenty

Fotografie

Historie sboru

SeniorátBohoslužby v Chrudimi:
každou neděli 9:00

Bohoslužby ve Slatiňanech:
1. neděli v měsíci 10:30

Dnes je


Pardubická 324, 537 01
telefon: 739 105 160
e-mail: chrudim@evangnet.cz
číslo účtu: 1141278369/0800

Farářkou sboru je
Anna Lavická.

Milí návštěvníci,
navštívili jste webové stránky Českobratrské církve evangelické v Chrudimi. Jsme křesťanská církev. - Kdo jsou křesťané a jak se pozná, že je člověk křesťanem? Zpravidla bývá pokřtěn na znamení, že se rozhodl orientovat svůj život na Ježíše Krista, ale to není na první pohled patrné. Nápadnější už je, že chodí v neděli do kostela a to i v tak časnou hodinu, jako je 9.00. V kostele se člověk křesťan potkává s ostatními. Být křesťanem, to není soukromá věc pocitu nebo názoru. Znamená to patřit do společenství ostatních křesťanů a s tímto společenstvím mít úkol: šířit, roznášet atmosféru, jaká byla kolem Ježíše (solidarita, odpuštění, přijetí) do světa, protože tam je jich zapotřebí. Protestantské církve, k nimž Českobratrské církev evangelická patří, kladou velký důraz na Boží slovo (na Bibli) a na společenství. V našem sboru (farnosti) slavíme nedělní bohoslužby, křty, Večeře Páně (sv. přijímání); v týdnu se konají setkání dětí, mládeže, biblické hodiny, kde se vzděláváme, ale také sdílíme. Evangelický sbor v Chrudimi chce být otevřeným společenstvím a ukazovat k možnosti života, postaveného na Jiném základu, než na vlastní schopnosti či neschopnosti, moci či bezmoci. Možnosti nabízené a darované Ježíšem Kristem, skrze odpuštění a lásku.Aktuality

Po celé postní období až do Velikonoc konáme postní sbírku Diakonie, pomoc jde do uprchlických táborů v Myamaru/Barmě.


Zprávy k Výročnímu sborovému shromáždění
Výkaz hospodaření

Anotace cyklu koncertů v evangelickém kostele

Vánoční sborový dopis


Záznam přednášky Petra Čorneje o Jeronýmovi Pražském

Podzimní sborový dopis

Fotky Jeníka Lavického z tábora

Fotky Tomáše Hormandla z konfirmace

Pozor, máme nové telefonní číslo: 739 105 160 (CMS). Pevná linka byla zrušena.

7. března, úterý; biblická hodina v 18.15
6. - 12. března jsou jarní prázdniny pro Pardubický kraj; setkání dětí na náboženství a konfirmační příprava se nekonají
10. března, pátek; schůzka mládeže v 19.00
12. března, druhá postní neděle; bohoslužby v 9.00; slouží f. A. Lavická
14. března, úterý; biblická hodina v 18.15
17. března, pátek; setkání dětí na náboženství ve 14.30; konfirmační příprava v 16.00; setkání mládeže v 19.00
19. března, třetí postní neděle; bohoslužby se sv. Večeří Páně v 9.00; slouží f. A. Lavická
21. března, úterý; biblická hodina v 18.15
24. března, pátek; setkání dětí na náboženství ve 14.30; konfirmační příprava; seniorátní setkání mládeže v Heřmanově Městci
26. března, čtvrtá postní neděle; bohoslužby v 9.00, slouží f. Pavel Jun; f. A. Lavická slouží v Pardubicích; odpoledne v 17.00 „Slovem a kytarou“; druhý z cyklu koncertů, vystoupí Jiří Smrž a Slávek Klecandr; koná se ve zdejším kostele anotace zde
28. března, úterý; biblická hodina v 18.15

Od listopadu byla farářka Anna Lavická pověřena administrací pardubického sboru, který je v současné době bez faráře. Druhou neděli v měsíci bude tedy pravidelně kázat Pardubicích a v Chrudimi se musí nechat zastoupit jiným kazatelem nebo presbyterskou službou se čteným kázáním.

Ostatní pravidelná sborová setkání:
úterý: biblická hodina v 18.15
sborový zpěv v 19.30
pátek: náboženství pro děti: 14.30-16.00
konfirmační příprava v 16.15
schůzka mládeže v 19.00

© Benjamín Skála R. Q. 2008 - 2017