Aktuality

Rozvrh

Staršovstvo

Dokumenty

Fotografie

Historie sboru

SeniorátBohoslužby v Chrudimi:
každou neděli 9:00

Bohoslužby ve Slatiňanech:
1. neděli v měsíci 10:30

Dnes je


Pardubická 324, 537 01
telefon: 739 105 160
e-mail: chrudim@evangnet.cz
číslo účtu: 1141278369/0800

Farářkou sboru je
Anna Lavická.

Milí návštěvníci,
navštívili jste webové stránky Českobratrské církve evangelické v Chrudimi. Jsme křesťanská církev. - Kdo jsou křesťané a jak se pozná, že je člověk křesťanem? Zpravidla bývá pokřtěn na znamení, že se rozhodl orientovat svůj život na Ježíše Krista, ale to není na první pohled patrné. Nápadnější už je, že chodí v neděli do kostela a to i v tak časnou hodinu, jako je 9.00. V kostele se člověk křesťan potkává s ostatními. Být křesťanem, to není soukromá věc pocitu nebo názoru. Znamená to patřit do společenství ostatních křesťanů a s tímto společenstvím mít úkol: šířit, roznášet atmosféru, jaká byla kolem Ježíše (solidarita, odpuštění, přijetí) do světa, protože tam je jich zapotřebí. Protestantské církve, k nimž Českobratrské církev evangelická patří, kladou velký důraz na Boží slovo (na Bibli) a na společenství. V našem sboru (farnosti) slavíme nedělní bohoslužby, křty, Večeře Páně (sv. přijímání); v týdnu se konají setkání dětí, mládeže, biblické hodiny, kde se vzděláváme, ale také sdílíme. Evangelický sbor v Chrudimi chce být otevřeným společenstvím a ukazovat k možnosti života, postaveného na Jiném základu, než na vlastní schopnosti či neschopnosti, moci či bezmoci. Možnosti nabízené a darované Ježíšem Kristem, skrze odpuštění a lásku.Aktuality

Program sboru na červen
1. června, úterý; biblická hodina v 18:15
3. června, čtvrtek; schůze staršovstva od 18:00
4. června, pátek; setkání dětí na náboženství v 14:30
6. června, neděle; bohoslužby v 9.00, slouží seniorátní far. Michal Branda;
ve Slatiňanech v 10:30; slouží ing. Ivana Blehová;
táborová příprava v 15:30
7. června, pondělí; celocírkevní setkání kazatelů v Pardubicích od 10:00
8. června, úterý; biblická hodina v 18:15
11. června, pátek; setkání dětí na náboženství v 14:30
12.června, sobota; seniorátní setkání kurátorů, v Chrudimi od 9:00
13. června, neděle; bohoslužby v 9.00, slouží far. A. Lavická
15. června, úterý; biblická hodina v 18:15
18. června, pátek; setkání dětí na náboženství v 14:30
20. června, neděle; bohoslužby se sv. Večeří Páně v 9.00, slouží far. A. Lavická
22. června, úterý; biblická hodina v 18:15
25. června, pátek; závěrečné setkání s dětmi na náboženství od 14:30
27. června, neděle; rodinné bohoslužby v 9.00, slouží far. A. Lavická
29. června, úterý; biblická hodina v 18:15
30. června, středa; bohoslužby v domově pro seniory Senecura v 15:00

Zatím stále platí nařízení vlády o povinném používání ochrany ústa a nosu při bohoslužebných shromážděních.

Pastorační rozhovor či návštěvu
si můžete domluvit s farářkou A. Lavickou osobně nebo telefonicky 739105160

"Po četných dotazech explicitně potvrzujeme, že z opatření byla odstraněna klauzule o desetiprocentním kapacitním omezení účastníků bohoslužeb a zrušen byl i zákaz hromadného zpěvu. Nadále bude počet účastníků bohoslužeb omezen pouze nutností dodržovat dvoumetrové rozestupy (vyjma příslušníků jedné domácnosti). Dosud byl dvoumetrový rozestup požadován pouze v rámci lavice/řady sedadel. Nyní je třeba dvoumetrovou prolukou oddělit i za sebou sedící." Více informací najdete na http://www.e-cirkev.cz/


Velikonoční sborový dopis 2021.

Zprávy o životě sboru za rok 2020.

Zprávy o životě sboru za rok 2020 - Fotky.

Domácí pobožnost na neděli 22. listopadu.

Domácí pobožnost na neděli 15. listopadu.

Domácí pobožnost na neděli 8. listopadu.

Domácí pobožnost na neděli 1. listopadu.

Domácí pobožnost na neděli 25. října.

Výzva k modlitbám, říjen 2020.

Podzimní sborový dopis k přečtení zde.

Domácí pobožnost na neděli 18. října.

Dopis synodní rady.
Ostatní pravidelná sborová setkání:
úterý: biblická hodina v 18.15
sborový zpěv v 19.30
pátek: náboženství pro děti: 14.30-16.00
konfirmační příprava v 16.15
schůzka mládeže v 19.00


© Benjamín Skála R. Q. 2008 - 2021