Aktuality

Staršovstvo

Dokumenty

Fotografie

Historie sboru

SeniorátBohoslužby v Chrudimi:
každou neděli 9:30

Bohoslužby ve Slatiňanech:
1. neděli v měsíci 10:45

Dnes je


Pardubická 324, 537 01
telefon: 739 105 160
e-mail: chrudim@evangnet.cz
číslo účtu: 1141278369/0800

Farářkou sboru je
Anna Lavická.


1. adventní týden: Naděje
Tuto první svíčku zapalujeme, abychom se modlili za naději. Za naději pro sebe i pro každého. Prosíme, aby naše naděje byla zaměřena na Boha, aby nás Bůh povzbuzoval a my od něj očekávali dobré věci. Modlíme se za všechny, kdo ztratili naději. Dej, ať najdou novou naději, která září jako plamen této svíčky.

Pane Ježíši Kriste, naděje našich srdcí a naděje světa, přibliž se k nám v tomto adventním čase. Amen


2. adventní týden: Pokoj
První svíčku jsme zapálili, abychom se modlili za naději. Tuto druhou svíčku zapalujeme, abychom se modlili za pokoj a mír. Za mír pro nás a pro celý svět. Prosíme o pokoj pro naši mysl, o pokoj, který vyvěrá z toho, že vidíme věci jasně. Modlíme se za všechny, kdo žijí vprostřed konfliktu nebo války. Dej, ať uvidí znamení míru, které září jako plamen této svíčky.

Pane Ježíši Kriste, Králi pokoje, vládni v našich srdcích i v celém světě, přibliž se k nám v tomto adventním čase. Amen


Aktuality

Milí přátelé, přijměte, prosím, pozvání na adventní dobročinný trh, který v chrudimském sboru budeme konat o druhé adventní neděli, 5. prosince 2021. Budeme rádi, když se budete moci zúčastnit. Děkujeme Alžbětě Láškové za výtvarné zvárnění pozvánky.Dále si Vás dovolujeme pozvat na adventní koncert souboru Michal Hromek Consort, který se uskuteční (nepřituhne-li) u nás v kostele v neděli 12.12. 2021.
Po bohoslužbách nebudeme mít, až do Vánoc, setkání ve sborovém sále při kávě a čaji z důvodů špatné epidemické situace. Jste ale zváni, s použitím respirátoru, nakoupit si fair trade výrobky, kalendáře, biblické čtení s výkladem.

Bohoslužby a sborová setkání v prosinci
1. prosince, středa; setání mamine s malými dětmi v 10:00
2. prosince, čtrtek; schůze staršorstva v 18:00
3. prosince, pátek; setkání dětí na náboženství ve 14:00; předkřestní příprava od 16:00
5. prosince, druhá neděle advetní; bohoslužby v 9:30
Po bohoslužbách od 10:30 do 15:00 se bude v sále na faře konat dobročinný bazárek "Dárek pro radost"
Ve Slatiňanech bohoslužby v 10:45 slouží; far. A. Lavická;
7. prosince, úterý; předkřestní příprava od 17:00; biblická hodina v 18:15
10. prosince, pátek; setkání dětí na náboženství ve 14:00; předkřestní příprava od 16:00
12. prosince, třetí neděle adventní; bohoslužby v 9:30; slouží doc. Ing. Miloš Ferejnčí Ph.D; far. Anna Lavická slouží v Bukovce
Adventní koncert skupiny Hromek Consort od 16:00
14. prosince, úterý; předkřestní příprava od 17:00; biblická hodina v 18:15
17. prosince, pátek; setkání dětí na náboženství ve 14:00; předkřestní příprava od 16:00
Adventní koncert studentky konzervatoře Michaly Sablíkové a přátel od 18:30
19. prosince, čtvrtá neděle adventní; bohoslužby s nadílkou pro děti v 9:30; slouží far. Anna Lavická
21. prosince, úterý; předkřestní příprava v 17:00; biblická hodina v 18:15
22. prosince, středa bohoslužby v DD Senecura od 15:00
24. prosince, pátek, Štědrý den; bohuslužby v 16:00; slouží far. Anna Lavická
25. prosince, sobota, Boží hod vánoční; bohuslužby se sv. Večeří Páně v 9:30; slouží far. Anna Lavická; Ve Slatiňanech bohoslužby v 11:00
26. prosince, neděle; bohoslužby v 9:30; slouží Mgr. Dušan Ehmig; far. Anna Lavická slouží v Dvakačovicích
31. prosince, pátek; silvestrovské bohuslužby v 16:00; slouží far. Anna Lavická
2. ledna, neděle; novoroční bohuslužby se sv. Večeří Páně v 9:30; ve Slatiňanech v 11:00; slouží far. Anna Lavická


Prosíme Vás, abyste při všech shromážděních a setkáních ve sborových prostorách dodržovali protiepidemická opatření. Stále platí povinnost respirátorů uvnitř, desinfekce rukou při vstupu do kostela a rozestupy, kromě rodin.

Pastorační rozhovor či návštěvu
si můžete domluvit s farářkou A. Lavickou osobně nebo telefonicky 739105160


Odkazy:
Velikonoční sborový dopis 2021.

Zprávy o životě sboru za rok 2020.

Zprávy o životě sboru za rok 2020 - Fotky.

Domácí pobožnost na neděli 22. listopadu.

Domácí pobožnost na neděli 15. listopadu.

Domácí pobožnost na neděli 8. listopadu.

Domácí pobožnost na neděli 1. listopadu.

Domácí pobožnost na neděli 25. října.

Výzva k modlitbám, říjen 2020.

Podzimní sborový dopis k přečtení zde.

Domácí pobožnost na neděli 18. října.

Dopis synodní rady.
Ostatní pravidelná sborová setkání:
úterý: biblická hodina v 18.15
sborový zpěv v 19.30
pátek: náboženství pro děti: 14.00-15.30
konfirmační příprava v 16.15
schůzka mládeže v 19.00


© Benjamín Skála R. Q. 2008 - 2021