Aktuality

Staršovstvo

Dokumenty

Fotografie

Historie sboru

SeniorátBohoslužby v Chrudimi:
každou neděli 9:30

Bohoslužby ve Slatiňanech:
1. neděli v měsíci 10:45

Dnes je


Pardubická 324, 537 01
telefon: 739 105 160
e-mail: chrudim@evangnet.cz
číslo účtu: 1141278369/0800
IČO: 15054951

Farářkou sboru je
Anna Lavická.


Milý Bože,
stojíme před Tebou na prahu nového roku;
do Tvých rukou svěřujeme všechno,
co už jsem v minulém roce nestačili,
co se nám nepodařilo
i všechna svá nesplněná přání.
Tobě děkujeme za všechno,
co nám v tom minulém roce bylo k užitku,
všechno, co se nám podařilo.
Děkujeme Ti za všechno, čím jsme mohli někomu prospět.
K Tobě se obracíme
na počátku tohoto nového roku
a prosíme, abys nás v něm vedl,
abys nás učil rozumět Tvému slovu,
rozumět z něj sobě samým
i sobě navzájem.
(Ty jsi se mnou; modlitby a texty k meditaci. Biblion 2021)


Aktuality

Setkání po bohoslužbách při kávě a čaji zatím během ledna, s ohledem na pandemickou situaci, konat nebudeme.

Bohoslužby a sborová setkání v lednu
2. ledna, neděle; novoroční bohoslužby v 9:30 se sv. Večeří Páně, ve Slatiňanech v 11:00, far. A. Lavická
4. ledna, úterý; předkřestní příprava od 17:00; biblická hodina v 18:15
6. ledna, čtvrtek; schůze staršovstva v 18:00
7. ledna, pátek; setkání dětí na náboženství ve 14:00
9. ledna, neděle; bohoslužby v 9:30; slouží far. A. Lavická
11. ledna, úterý; biblická hodina se nekoná
12. ledna, středa ekumenické modlitební sekání v 18:00, kostel ČCE
14. ledna, pátek; setkání dětí na náboženství ve 14:00; předkřestní příprava od 16:00
16. ledna, neděle; bohoslužby v 9:30; slouží far. A. Lavická
18. ledna, úterý; předkřestní příprava v 17:00; biblická hodina nebude;
od 18.00 se bude konat setkání staršovstev tří sborů - chrudimského, dvakačovického a heřmanoměsteckého
19. ledna, středa ekumenické modlitební sekání v 18:00, kostel sv. Kateříny
23. ledna, neděle; bohoslužby v 9:30; slouží far. A. Lavická
24. - 28. ledna; se program ve sboru během týdne nekoná, far. A. Lavická se účastní farářského kursu v Praze
30. ledna, neděle; bohuslužby v 16:00; slouží far. Anna Lavická


Prosíme Vás, abyste při všech shromážděních a setkáních ve sborových prostorách dodržovali protiepidemická opatření. Stále platí povinnost respirátorů uvnitř, desinfekce rukou při vstupu do kostela a rozestupy, kromě rodin.

Pastorační rozhovor či návštěvu
si můžete domluvit s farářkou A. Lavickou osobně nebo telefonicky 739105160


Odkazy:
Vánoční sborový dopis 2021.

Velikonoční sborový dopis 2021.

Zprávy o životě sboru za rok 2020.

Zprávy o životě sboru za rok 2020 - Fotky.

Domácí pobožnost na neděli 22. listopadu.

Domácí pobožnost na neděli 15. listopadu.

Domácí pobožnost na neděli 8. listopadu.

Domácí pobožnost na neděli 1. listopadu.

Domácí pobožnost na neděli 25. října.

Výzva k modlitbám, říjen 2020.

Podzimní sborový dopis k přečtení zde.

Domácí pobožnost na neděli 18. října.

Dopis synodní rady.
Ostatní pravidelná sborová setkání:
úterý: biblická hodina v 18.15
sborový zpěv v 19.30
pátek: náboženství pro děti: 14.00-15.30
konfirmační příprava v 16.15
schůzka mládeže v 19.00


© Benjamín Skála R. Q. 2008 - 2021