Bohoslužby v Chrudimi:
každou neděli 9:30

Bohoslužby ve Slatiňanech:
1. neděli v měsíci 10:45

Dnes je


Pardubická 324, 537 01
telefon: 739 105 160
e-mail: chrudim@evangnet.cz
číslo účtu: 1141278369/0800
IČO: 15054951

Farářkou sboru je
Anna Lavická.


QR kód pro platbu ve výši 100 Kč do sbírky:


Vítejte na webových stránkách Farního sboru ČCE v Chrudimi.

Aktuality

Bohoslužby a sborová setkání v říjnu

4. října, úterý; biblická hodina v 18:15
6. října, čtvrtek; schůze staršovstva v 18:00
7. - 8. října; zahajovací setkání konfirmandů CH+HM, začátek v pátek od 16:00 v Chrudimi na faře
9. října, neděle; bohoslužby v 9:30, ve Slatiňanech bohoslužby v 10:45; slouží far. Anna Lavická
11. října, úterý; předkřestní příprava v 17:00; biblická hodina v 18:15
14. října, pátek; konfirmační příprava od 16:00
16. října, neděle; bohoslužby v 9:30 s díkčiněním za úrodu a se sv. Večeří Páně, slouží far. A. Lavická; Podzimní koncert Hniličkova Tria od 16:00 v evang. kostele ve Slatiňanech
18. října, úterý; předkřestní příprava v 17:00, biblická hodina v 18:15
21. října, pátek; konfirmační příprava od 16:00
23. října, neděle; bohoslužby v 9:30; slouží far. A. Lavická
25. října, úterý; předkřestní příprava v 17:00, biblická hodina v 18:15
26. října, středa; bohoslužby v domově pro seniory Senecura od 15.00
28. října, pátek, státní svátek – 104. výročí založení Československé republiky;
ze soboty 29. října na neděli 30. října proběhne změna na zimní čas
30. října, neděle; bohoslužby v 9:30; slouží far. A. Lavická


Pastorační rozhovor či návštěvu
si můžete domluvit s farářkou A. Lavickou osobně nebo telefonicky 739105160


Pozvánka na podzimní setkání Za Hradiště 2022:


Pozvánka na Podzimní koncert Hniličkova Tria:


Pozvánka na setkání pěveckých sborů:
© od 2008 Benjamín Skála R. Q. od 2021 L.D.