Bohoslužby v Chrudimi:
každou neděli 9:30

Bohoslužby ve Slatiňanech:
1. neděli v měsíci 10:45

Dnes je


Pardubická 324, 537 01
telefon: 739 105 160
e-mail: chrudim@evangnet.cz
číslo účtu: 1141278369/0800
IČO: 15054951

Farářkou sboru je
Anna Lavická.


QR kód pro platbu ve výši 100 Kč do sbírky:


Vítejte na webových stránkách Farního sboru ČCE v Chrudimi.

Aktuality

Bohoslužby a sborová setkání v červenci a srpnu

3. července, neděle; bohoslužby v 9:30; slouží far. Anna Lavická; ve Slatiňanech se o prázdninách bohoslužby nekonají
6. července, středa; vzpomínkové shromáždění k památce M.J. Husa, Školní náměstí v Chrudimi v 18:30
10. července, neděle; bohoslužby v 9:30; slouží v.k. Michal Vejvoda
17. července, neděle; bohoslužby se sv Večeří Páně v 9:30; slouží far. Anna Lavická
24. července, neděle; bohoslužby v 9:30; slouží slouží ThDr Ladislav Beneš
27. června, středa; bohoslužby v domově pro seniory Senecura od 15:00; slouží far. Anna Lavická
31. července, neděle; bohoslužby v 9:30; slouží far. Anna Lavická


7. srpna, neděle; bohoslužby v 9:30; slouží far. Anna Lavická
14. srpna, neděle; bohoslužby v 9:30; slouží far. Anna Lavická
14. - 21. srpna; táborový pobyt s dětmi a mládeží ve Vranicích
21. srpna, neděle; bohoslužby v 9:30 se sv Večeří Páně, slouží far. Michal Branda
24. srpna, středa; bohoslužby v domově pro seniory Senecura od 15:00; slouží far. Anna Lavická
28. srpna, neděle; bohoslužby v 9.30; slouží ThDr Pavel Keřkovský


1. září, čtvrtek; schůze staršovstva v 18.00
4. září, neděle; rodinné bohoslužby na zahájení školního roku v 9:30, ve Slatiňanech bohoslužby v 10:45; oboje slouží far. A. Lavická


Zástup během dovolené a táborového pobytu:
4. 7.-11.7. zastupuje f. František Plecháček z Bukovky
21.7. -24.7. zastupuje f. Jan Jun z Hradiště
15.8.-21.8. během tábora, zastupuje f. Jan Jun z Hradiště
25.8.- 31.8. zastupuje f. Jan Plecháček z Heřmanova Městce


Pastorační rozhovor či návštěvu
si můžete domluvit s farářkou A. Lavickou osobně nebo telefonicky 739105160Pozvánka na Radosti života na 35.underground football cupu 2022 Chrudim - Janderov:Pozvánka na letní tábor ve Vranicích:Pozvánka na Podzimní sborový víkend ve Skleném:
-->

© od 2008 Benjamín Skála R. Q. od 2021 L.D.